Uslovi korišćenja

Hvala što ste posetili internet sajt „Ivexmobili “. Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta podleže navedenim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta prihvatate, bez ograničenja, ove uslove korišćenja.

Ivexmobili.rs zadržava pravo da,u bilo kom trenutku, izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo Vam, da povremeno, posetite ovu stranicu i pogledate da li su se Uslovi promenili od Vaše poslednje posete.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu ivexmobili.rs, su u vlasništvu kompanije Ivexmobili, u oblasti prodaje italijanskog nameštaja i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati , javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Kada koritite naš internet sajt, nije dozvoljeno da:
 • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dotupnog sadržaja
 • Objavljujete ili prenosite na internet sajt bilo koji materijal ukoliko je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
 • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
 • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
 • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja
 • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta
Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova,Ivexmobili Vas može privremeno ili trajno sprečiti da koristite ovaj internet sajt, uključujući upozorenje,eventualnu prijavu nadležnim državnim organima,kao i mogućnost podnošenja tužbe.

Detalji kupovine

Ukoliko je na sajtu ivexmobili.rs ponuđena mogućnost on-line kupovine ili narudžbine telefonom,što nudi drugačije iskustvo kupovine od kupovine u salonu nameštaja Ivex mobili, potrebno je obratiti pažnju na sledeće pojedinosti:
 • Boja proizvoda na fotografiji na internet stranicama može se razlikovati od boje u stvarnosti. Ako je proizvod u ponudi i u drugim bojama osim boje prikazanog proizvoda, informacija o drugim dostupnim bojama nalazi se uz sam proizvod. Fotografije, prikazi i slike su isključivo informativne.
 • Detalji o proizvodu se mogu naći na sajtu Ivexmobili, u delu podataka o proizvodu.
 • Dostupnost proizvoda prikazana na internet stranici može se razlikovati od stvarnog stanja zaliha. Informacija o raspoloživosti proizvoda se može dobiti pozivanjem na broj telefona 021/469-025 i 063/298-996 ili putem mejla info@ivexmobili.rs
 • Kompanija Ivexmobili pokušaće da u najvećoj mogućoj meri osigura ažurnost informacija na internet stranicama, posebno vodeći računa o detaljima ponuđenih proizvoda i usluga.
 • Kompanija Ivexmobili ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, slika i greške nastale prilikom ažuriranja stranica.
 • Ukoliko je reč o grešci koja bitno utiče na odluku kupca o narudžbini, kupac zadržava pravo da bez odlaganja otkaže ili izmeni narudžbinu,o čemu bez odlaganja mora obavestiti Ivexmobili.