IVEX MOBILI Novi Sad

Kompanija sa izuzetno bogatim iskustvom u uvozu, distribuciji i prodaji širokog asortimana nameštaja visokog kvaliteta na teritoriji Novog Sada, Vojvodine i Srbije. Kompanija je tržišno orijentisana a njeni glavni pravci rasta i razvoja su posvećenost kupcima i otvorenost za nove ideje. IVEX MOBILI je ekskluzivni uvoznik poznatog proizvođača italijanskih garnitura LoiudiceD za Srbiju. Pored uvoza i veleprodaje, pretežno italjanskog nameštaja, kompanija se bavi maloprodajom u sopstvenom salonu, jednom od većih u Srbiji.

Misija

MISIJA kompanije IVEX MOBILI predstavlja kontinuirani uvoz i distribuciju kvalitetnog, pretežno uvoznog nameštaja i opreme za enterijere, odnosno zadovoljavanje potreba sve zahtevnijeg tržišta Srbije, pri čemu kompanija posebnu pažnju posvećuje maloprodaji kroz sopstveni salon.

spavaca soba novi sad

Vizija

VIZIJA menadžmenta IVEX MOBILI je dostizanje pozicije sa koje će kompanija, kroz srednjoročni vremenski period, zauzeti lidersko mesto u poslovnom segmentu uvoza i distribucije kvalitetnog nameštaja. Na taj način, planiramo da postanemo nezaobilazna stanica na putu zadovoljenja potreba i želja klijenata za nameštajem i pratećim proizvodima u segmentima višeg i visokog kvalitetnog ranga.